Bariera językowa: z czego wynika i jak sobie z nią radzić?

5 marca 2022

Powszechnie przyjęło się, że barierą językową nazywamy trudności w porozumiewaniu się związane z nieznajomością języka obcego. Bardzo często bywa jednak tak, że owe trudności mają osoby, które uczą się języka obcego od wielu lat i znają go w stopniu – powiedzmy – komunikatywnym. Natomiast boją się mówić, co związane jest nie z nieznajomością języka, a bardziej z blokadą emocjonalną. Znajomość gramatyki i słownictwa przegrywa tutaj ze strachem przed popełnieniem błędu, ośmieszeniem się, czy niepoprawnym akcentem. 

 

Jak przełamać barierę językową?

Popełnianie błędów jest naturalną częścią procesu uczenia. Kluczem do sukcesu jest nieustanne podejmowanie próby mówienia bez względu na nasz poziom umiejętności językowych. Jeśli zabraknie nam słowa – posłużmy się gestem. Jeśli nie potrafimy zastosować odpowiedniej formy gramatycznej – zastosujmy uproszczenie. Najważniejsze, aby rozmówca nas zrozumiał. Porzućmy zatem myślenie, że popełnimy błąd i nieustannie szlifujmy nasze zdolności komunikacyjne.

Jednym z istotnych elementów w procesie przełamywania barier językowych jest także nabycie umiejętności słuchania, zarówno słuchania biernego, jak i aktywnego. To pierwsze pozwala na osłuchanie się z językiem, jego brzmieniem i melodią. Kolejnym etapem będzie zatem słuchanie aktywne, czyli połączone z próbą zrozumienia przekazu. Otaczajmy się językiem obcym – słuchajmy radia, oglądajmy zagraniczne filmy w oryginale, zaprzyjaźnijmy się z podcastami w docelowym języku. Nie zrażajmy się jeśli nie rozumiemy każdego usłyszanego słowa. Wracajmy kilkakrotnie do tych samych nagrań, starając się wyciągnąć z nich jak najwięcej.

 

Sposób na szybką naukę języka tureckiego

Nieocenioną pomocą podczas procesu przełamywania wewnętrznej bariery mówienia, jest umiejętność czytania na głos. Tak, jak przy nauce słówek, bardzo ważne jest ich głośne wypowiadanie, tak czytanie tekstów w języku obcym i wielokrotne ich powtarzanie, okaże się nieocenione w przyswojeniu pojedynczych słów, zwrotów, czy w efekcie – całych zdań.

Chcesz się przekonać jak brzmisz w języku obcym? Nagraj się i oswój z brzmieniem własnego głosu. W tym celu możesz skorzystać z usługi Vocaroo, która umożliwia tworzenie własnych nagrań dźwiękowych i bezpośrednie ich odsłuchiwanie. Pomocna przy tym będzie również nasza aplikacja do nauki tureckiego

Mówmy, rozmawiajmy, komunikujmy. Nie bójmy się popełniania błędów. Zapomnijmy na moment o perfekcji. Pamiętajmy, że od poprawności gramatycznej, o wiele ważniejszy jest brak barier w mówieniu. Dokładnie tak jak u dzieci – dziecko uczy się mowy zaczynając od słuchania, zwracania uwagi na dźwięki, naśladowania ich i rozumienia, aż w końcu wypowiada pierwsze poprawne słowa.  

Anna Rychlewicz

Scroll to Top