6 najczęstszych pytań dotyczących tureckiego

14 stycznia 2024

Czy rozpoczynając naukę tureckiego, mieliście świadomość jakie są najważniejsze cechy wyróżniające go na tle innych języków obcych? Nauka nowego języka to odkrywanie zupełnie nowego systemu. Na początku mamy tendencję porównywania go do naszego języka ojczystego. Z czasem zaczynamy zwracać uwagę na inne, zaskakujące aspekty. Poznajcie odpowiedzi na popularne pytania, z którymi uczący się języka tureckiego często się spotykają. Nie dajcie się zaskoczyć! 

Jakim alfabetem jest zapisywany język turecki? 

Język turecki zapisywany jest alfabetem tureckim opartym na alfabecie łacińskim. Wynika to z reformy językowej przeprowadzonej w 1928 roku przez Mustafę Kemala Atatürka, założyciela Republiki Turcji. Wcześniej stosowano alfabet osmański, który bazował na alfabecie arabskim. Wprowadzenie nowego system zapisu motywowano kwestiami fonetycznymi. Ponadto, przejście na alfabet łaciński miało na celu modernizację języka, zwiększenie czytelności oraz ułatwienie komunikacji wśród społeczeństwa nowopowstałej Republiki. Aktualnie turecki alfabet liczy 29 liter, które posiadają stosunkowo łatwe do zapamiętania znaki diakrytyczne. 

Czy wymowa w języku tureckim jest trudna?

W języku tureckim co do zasady czytamy tak, jak piszemy. Znajomość alfabetu wystarczy, aby bez większego wysiłku przeczytać nawet bardzo skomplikowane wyrazy. Wymowa nie powinna sprawiać trudności osobom posługującym się językiem polskim, bowiem wiele tureckich głosek przypomina dźwięki znane nam z języka ojczystego. Poza nielicznymi wyjątkami, akcent w tureckim zazwyczaj pada na ostatnią sylabę.

Jak tworzymy zdania w języku tureckim? 

Język turecki należy do grupy języków aglutynacyjnych. Oznacza to, że nowe wyrazy, formy gramatyczne, a nawet całe zdania tworzymy poprzez przyłączanie sufiksów. Sufiksy, zwane również morfemami lub końcówkami, pełnią funkcje słowotwórcze i gramatyczne, jednak samodzielnie nic nie znaczą. Przykładowo, dodając odpowiednie sufiksy do tematu czasownika, jesteśmy w stanie określić osobę, liczbę i czas.

W tureckim obowiązuje typowa dla wielu języków struktura zdania, w której podmiot znajduje się na początku, a orzeczenie na końcu. Elementy stojące pomiędzy stanowią dopełnienie. Warto wspomnieć, że w języku mówionym często stosowany jest szyk przestawny, który pozwala zaakcentować określone elementy wypowiedzi poprzez przenoszenie ich na koniec zdania. 

Czy w tureckim istnieje rodzaj gramatyczny?

Brak rodzaju gramatycznego to jedna z podstawowych cech języka tureckiego. W tureckim nie występują struktury gramatyczne, które pozwoliłyby wskazać rodzaj rzeczownika, co przekłada się na brak konieczności odmiany przymiotników i rzeczowników  przez rodzaje. Rzeczowniki oznaczające ludzi i zwierzęta posiadają rodzaj naturalny, który wynika z ich płci. 

Czy w tureckim są przypadki gramatyczne?

Tak, język turecki wykorzystuje przypadki gramatyczne, co stanowi istotny element jego gramatyki. Przypadki pomagają określać funkcję i rolę wyrazów w zdaniu oraz nadają dodatkowe niuanse znaczeniowe. W tureckim istnieje siedem przypadków, które wyraża się za pomocą sufiksów. Jedynie Mianownik nie posiada specjalnej końcówki. Stanowi on podstawową formę wyrazu, od której tworzy się wszystkie formy pochodne.

Czy w tureckim znajdziemy wiele wyjątków?

W tureckim występuje stosunkowo niewiele wyjątków, w których zazwyczaj można odnaleźć jakąś prawidłowość. Zawdzięczamy to przede wszystkim reformom językowym dokonanym w latach 30., które uporządkowały język turecki pod kątem gramatycznym i leksykalnym. Zasady tureckiej gramatyki tworzą spójną całość, dzięki czemu zamiast nauki na pamięć, wystarczy umiejętność analizy, logiczne myślenie i konsekwencja.  

Scroll to Top